Συστημα αξιολογησης ZuluTrade

Μία νέα προσέγγιση στα συστήματα αξιολόγησης από τη ZuluTrade

Οι περισσότερες ιστοσελίδες οι οποίες καταγράφουν αποδόσεις, δείχνουν συστήματα με απίστευτα υψηλές αποδόσεις. Σε αυτά τα δημοσιεύματα δεν αναφέρεται όμως το κατά πόσο είναι εφικτό να επιτευχθεί σε πραγματικές συνθήκες συναλλαγών αυτή η απόδοση ή τι αυτό συνεπάγεται. Για παράδειγμα, όταν ένα σύστημα ανοίγει όλο και περισσότερες συναλλαγές, χωρίς πρώτα να κλείνει τις προηγούμενες, ο λογαριασμός σου χρειάζεται πολύ υψηλό διαθέσιμο κεφάλαιο για να μπορεί να υποστηρίξει τις νέες αυτές θέσεις που δημιουργούνται.

Στην πραγματικότητα, ο λογαριασμός σου είναι πιθανό να μην μπορέσει να ανοίξει άλλες θέσεις λόγω έλλειψης περιθωρίου.

O ZuluRank αλγόριθμός μας συνυπολογίζει πολλές παραμέτρους όπως:

  • τη διάρκεια (πόσο καιρό λειτουργεί ένα σύστημα),
  • την έκθεση σε ρίσκο (πόσες θέσεις είναι ανοιχτές την ίδια στιγμή) καθώς επίσης και
  • το Drawdown (πόσα ανεβοκατεβάσματα έχει υποστεί η στρατηγική)

με σκοπό ώστε να σου παρέχει έναν εύκολο τρόπο φιλτραρίσματος και ανάδειξης των Traders που έχουν υψηλή απόδοση και χρησιμοποιούν ρεαλιστικές επενδυτικές στρατηγικές και οι οποίες παρουσιάζουν συνοχή παρέχοντας σταθερά αποτελεσμάτα, έχουν συνεπή συναλλακτική συμπεριφορά και αποφεύγουν την υπερβολική έκθεση σε ρίσκο του κεφαλαίου των επενδυτών που τους ακολουθούν.

Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα κατάταξης του ZuluRank δημιουργούνται εξ' ολοκλήρου μέσω υπολογιστή. Ως αποτέλεσμα, η ταξινόμηση των Traders γίνεται χωρίς ανθρώπινη διαμεσολάβηση ή προτιμήσεων σε στρατηγικές. Προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία στρατηγικών ώστε να μπορείς να βρεις αυτή που ταιριάζει περισσότερο στο επενδυτικό σου προφίλ και τις οικονομικές σου δυνατότητες.

Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη ZuluTrade προσθέτοντας περισσότερα συστήματα, τελειοποιώντας την τεχνολογία μας και παρέχοντας τις υπηρεσίες μας σε επενδυτές απ'όλο τον κόσμο.

Ευρωπαϊκή Έκδοση ZuluTrade

Επίσης, στη σελίδα των Traders της Ευρωπαϊκής έκδοσης της ZuluTrade εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 1000 Traders οι οποίοι αποδεδειγμένα επιδεικνύουν συνέπεια και συνοχή στη συναλλακτική τους στρατηγική. Ως εκ τούτου, οι Traders αυτοί συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες:

  • Ελάχιστος χρόνος συναλλακτικής δραστηριότητας να είναι 8 εβδομάδες.
  • Η Μέγιστη Πτώση (Max DD) να είναι μικρότερη του 30% του συνολικού κέρδους του Trader.
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

Για τον υπολογισμό του ZuluRank λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες - ως εκ τούτου, η επιλογή των καλύτερων Traders υπόκειται και σε υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα η προσωπική σου στρατηγική, οι επενδυτικές σου ανάγκες και το κεφάλαιό σου κτλ. Για το λόγο αυτό μπορείς να φιλτράρεις την αναζήτησή σου βάσει των παραγόντων που για εσένα κρίνονται ως πιο σημαντικοί.

Για παράδειγμα, λογαριασμοί Επενδυτών με μικρότερο διαθέσιμο επενδυτικό κεφάλαιο ακολουθούν συνήθως μια πιο συντηρητική στρατηγική με περιορισμένο ρίσκο και κατ' επέκταση ποσοστό κέρδους, ενώ αντίθετα, λογαριασμοί με υψηλό διαθέσιμο επενδυτικό κεφάλαιο συνήθως προτιμούν στρατηγικές υψηλού ρίσκου καθότι μπορούν να υποστηρίξουν ένα πιθανό Drawdown.

To ΖuluRank υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί, όχι όμως και απόλυτοι, καθώς η επιλογή των Traders γίνεται βάσει υποκειμενικών κριτηρίων και είναι ανάλογη των αναγκών του κάθε επενδυτή.