Δραστηριότητα των Forex Traders

Φίλτρα Αναζήτησης

Προβολή μόνο:
Μηνύματα Κατάστασης
Ανοιχτές Συναλλαγές
Κλεισμένες Συναλλαγές
Traders με Live Επενδυτές
Κλίμα Αγοράς

Δες ποιές θέσεις άνοιξαν οι Traders της ZuluTrade τις τελευταίες 4 ώρες

 • USD/JPY ΑΓΟΡΑ 51.3%
 • EUR/USD ΠΩΛΗΣΗ 73.8%
 • GBP/USD ΠΩΛΗΣΗ 79.2%
 • NZD/USD ΑΓΟΡΑ 96.9%
 • AUD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 95.4%
 • AUD/NZD ΠΩΛΗΣΗ 84.3%
 • GBP/JPY ΑΓΟΡΑ 78.3%
 • AUD/USD ΑΓΟΡΑ 72%
 • NZD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 53.3%
 • EUR/GBP ΠΩΛΗΣΗ 63.1%
 • GBP/AUD ΠΩΛΗΣΗ 84.9%
 • USD/CHF ΑΓΟΡΑ 65.1%
 • XAU/USD ΠΩΛΗΣΗ 56.6%
 • USD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 76.9%
 • EUR/CHF ΠΩΛΗΣΗ 63.1%
 • NZD/JPY ΑΓΟΡΑ 69.4%
 • EUR/JPY ΑΓΟΡΑ 55%
 • EUR/AUD ΠΩΛΗΣΗ 65.7%
 • CHF/JPY ΑΓΟΡΑ 52.6%
 • CAD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 60.8%
 • AUD/JPY ΑΓΟΡΑ 69.4%
 • EUR/NZD ΠΩΛΗΣΗ 81.4%
 • GBP/CHF ΠΩΛΗΣΗ 60%
 • GBP/NZD ΑΓΟΡΑ 54.4%
 • CAD/CHF ΑΓΟΡΑ 66.7%
 • AUD/CHF ΑΓΟΡΑ 70%
 • EUR/CAD ΠΩΛΗΣΗ 64%
 • GBP/CAD ΑΓΟΡΑ 55%
 • NZD/CHF ΑΓΟΡΑ 65.6%
 • USD/CNH ΑΓΟΡΑ 55.6%