Δραστηριότητα των Forex Traders

Φίλτρα Αναζήτησης

Προβολή μόνο:
Μηνύματα Κατάστασης
Ανοιχτές Συναλλαγές
Κλεισμένες Συναλλαγές
Traders με Live Επενδυτές
Κλίμα Αγοράς

Δες ποιές θέσεις άνοιξαν οι Traders της ZuluTrade τις τελευταίες 4 ώρες

 • USD/CAD ΑΓΟΡΑ 99.8%
 • EUR/USD ΠΩΛΗΣΗ 93.9%
 • GBP/USD ΠΩΛΗΣΗ 84.6%
 • AUD/CAD ΑΓΟΡΑ 99.2%
 • USD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 64.6%
 • NZD/CAD ΑΓΟΡΑ 99.7%
 • EUR/CAD ΑΓΟΡΑ 78.4%
 • EUR/NZD ΑΓΟΡΑ 75.3%
 • AUD/USD ΑΓΟΡΑ 78.8%
 • AUD/NZD ΑΓΟΡΑ 54.6%
 • EUR/JPY ΠΩΛΗΣΗ 76%
 • EUR/AUD ΠΩΛΗΣΗ 71.1%
 • NZD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 95.6%
 • XAU/USD ΠΩΛΗΣΗ 63.4%
 • AUD/CHF ΑΓΟΡΑ 93.3%
 • AUD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 85.6%
 • USOilSpot ΠΩΛΗΣΗ 98.7%
 • GBP/JPY ΠΩΛΗΣΗ 57%
 • EUR/GBP ΑΓΟΡΑ 62%
 • GBP/AUD ΠΩΛΗΣΗ 85.6%
 • USD/CNH ΠΩΛΗΣΗ 100%
 • USD/CHF ΑΓΟΡΑ 55.4%
 • EUR/CHF ΠΩΛΗΣΗ 55.3%
 • GBP/CAD ΠΩΛΗΣΗ 79.1%
 • NZD/USD ΑΓΟΡΑ 59.2%
 • GBP/NZD ΠΩΛΗΣΗ 83.8%
 • CHF/JPY ΠΩΛΗΣΗ 96.2%
 • CAD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 80.9%
 • CAD/CHF ΑΓΟΡΑ 57.8%
 • GBP/CHF ΑΓΟΡΑ 64.1%