Δραστηριότητα των Forex Traders

Φίλτρα Αναζήτησης

Προβολή μόνο:
Μηνύματα Κατάστασης
Ανοιχτές Συναλλαγές
Κλεισμένες Συναλλαγές
Traders με Live Επενδυτές
Κλίμα Αγοράς

Δες ποιές θέσεις άνοιξαν οι Traders της ZuluTrade τις τελευταίες 4 ώρες

 • GBP/USD ΑΓΟΡΑ 93.3%
 • EUR/USD ΑΓΟΡΑ 56.2%
 • XAU/USD ΑΓΟΡΑ 82%
 • AUD/CAD ΑΓΟΡΑ 98%
 • GBP/JPY ΑΓΟΡΑ 92%
 • USD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 50.3%
 • EUR/JPY ΑΓΟΡΑ 53.4%
 • EUR/GBP ΠΩΛΗΣΗ 75.1%
 • GBP/CAD ΑΓΟΡΑ 89.1%
 • GBP/NZD ΑΓΟΡΑ 96.5%
 • GBP/AUD ΑΓΟΡΑ 92.8%
 • AUD/USD ΑΓΟΡΑ 62.8%
 • USD/CAD ΑΓΟΡΑ 59.7%
 • EUR/AUD ΑΓΟΡΑ 77.4%
 • AUD/NZD ΑΓΟΡΑ 73.9%
 • NZD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 69.2%
 • USD/CNH ΠΩΛΗΣΗ 97.6%
 • EUR/CAD ΠΩΛΗΣΗ 72.1%
 • AUD/JPY ΑΓΟΡΑ 68.1%
 • USD/CHF ΠΩΛΗΣΗ 57.6%
 • EUR/CHF ΑΓΟΡΑ 64.4%
 • NZD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 63.6%
 • GBP/CHF ΑΓΟΡΑ 81.3%
 • CAD/JPY ΑΓΟΡΑ 70.7%
 • NZD/USD ΠΩΛΗΣΗ 54.4%
 • EUR/NZD ΠΩΛΗΣΗ 80%
 • CHF/JPY ΑΓΟΡΑ 57.1%
 • AUD/CHF ΑΓΟΡΑ 78.1%
 • CAD/CHF ΑΓΟΡΑ 77.8%
 • US30 ΠΩΛΗΣΗ 58.8%