Δραστηριότητα των Forex Traders

Φίλτρα Αναζήτησης

Προβολή μόνο:
Μηνύματα Κατάστασης
Ανοιχτές Συναλλαγές
Κλεισμένες Συναλλαγές
Traders με Live Επενδυτές
Κλίμα Αγοράς

Δες ποιές θέσεις άνοιξαν οι Traders της ZuluTrade τις τελευταίες 4 ώρες

 • EUR/USD ΠΩΛΗΣΗ 69.9%
 • GBP/USD ΠΩΛΗΣΗ 91.4%
 • GBP/CAD ΑΓΟΡΑ 98.6%
 • AUD/USD ΠΩΛΗΣΗ 97%
 • USD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 64.8%
 • AUD/CHF ΑΓΟΡΑ 96.8%
 • AUD/NZD ΠΩΛΗΣΗ 61.4%
 • GBP/JPY ΠΩΛΗΣΗ 86.4%
 • GBP/AUD ΠΩΛΗΣΗ 95.8%
 • NZD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 96.3%
 • AUD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 96.7%
 • GBP/CHF ΑΓΟΡΑ 90.4%
 • EUR/CHF ΑΓΟΡΑ 87.7%
 • XAU/USD ΑΓΟΡΑ 55.1%
 • EUR/GBP ΑΓΟΡΑ 75.8%
 • USD/CAD ΑΓΟΡΑ 72.1%
 • USD/CHF ΑΓΟΡΑ 79.5%
 • EUR/JPY ΠΩΛΗΣΗ 74.9%
 • EUR/AUD ΑΓΟΡΑ 69%
 • NZD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 95.2%
 • UK100 ΠΩΛΗΣΗ 100%
 • NZD/USD ΑΓΟΡΑ 53%
 • EUR/NZD ΑΓΟΡΑ 55.2%
 • CHF/JPY ΠΩΛΗΣΗ 64.3%
 • GBP/NZD ΑΓΟΡΑ 81.4%
 • AUD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 63.9%
 • CAD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 72.2%
 • CAD/CHF ΑΓΟΡΑ 62.5%
 • JPN225 ΠΩΛΗΣΗ 96.7%
 • EUR/CAD ΠΩΛΗΣΗ 58.6%