Δραστηριότητα των Forex Traders

Φίλτρα Αναζήτησης

Προβολή μόνο:
Μηνύματα Κατάστασης
Ανοιχτές Συναλλαγές
Κλεισμένες Συναλλαγές
Traders με Live Επενδυτές
Κλίμα Αγοράς

Δες ποιές θέσεις άνοιξαν οι Traders της ZuluTrade τις τελευταίες 4 ώρες

 • USD/JPY ΑΓΟΡΑ 51.4%
 • EUR/USD ΠΩΛΗΣΗ 56.4%
 • GBP/USD ΠΩΛΗΣΗ 79.1%
 • NZD/USD ΑΓΟΡΑ 96.9%
 • AUD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 95.2%
 • AUD/NZD ΠΩΛΗΣΗ 83.8%
 • GBP/JPY ΑΓΟΡΑ 81.6%
 • AUD/USD ΑΓΟΡΑ 65.6%
 • NZD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 53.5%
 • EUR/GBP ΠΩΛΗΣΗ 63.4%
 • GBP/AUD ΠΩΛΗΣΗ 85.1%
 • USD/CHF ΑΓΟΡΑ 67.9%
 • XAU/USD ΠΩΛΗΣΗ 57.2%
 • NZD/JPY ΑΓΟΡΑ 68%
 • EUR/JPY ΑΓΟΡΑ 59%
 • USD/CAD ΠΩΛΗΣΗ 72.5%
 • EUR/AUD ΠΩΛΗΣΗ 67.6%
 • EUR/CHF ΑΓΟΡΑ 53.2%
 • AUD/JPY ΑΓΟΡΑ 57.8%
 • CHF/JPY ΑΓΟΡΑ 55.4%
 • EUR/NZD ΠΩΛΗΣΗ 79.5%
 • EUR/CAD ΑΓΟΡΑ 51.5%
 • GBP/CHF ΠΩΛΗΣΗ 61.3%
 • GBP/NZD ΑΓΟΡΑ 55.9%
 • CAD/JPY ΠΩΛΗΣΗ 78.9%
 • AUD/CHF ΑΓΟΡΑ 60.7%
 • CAD/CHF ΑΓΟΡΑ 72%
 • GBP/CAD ΑΓΟΡΑ 59%
 • NZD/CHF ΑΓΟΡΑ 66.7%
 • USD/CNH ΑΓΟΡΑ 55.6%