Όροι Χρήσης του Προγράμματος Refer a Friend

 1. Το πρόγραμμα Refer a Friend αποτελεί συνδυαστική προσφορά της ZuluTrade και της Triple A Experts (“AAAFx”).
 2. Για να κάνεις χρήση του προγράμματος επιβράβευσης Refer a Friend, θα πρέπει να διαθέτεις ενεργό Live λογαριασμό στην AAAFx, το trading status του οποίου θα πρέπει να είναι επίσης ενεργό.
 3. Για να θεωρηθεί έγκυρη η σύσταση, θα πρέπει να έχεις προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον φίλο που πρόκειται να συστήσεις στη ZuluTrade.
 4. Ο φίλος που θα συστήσεις στη ZuluTrade θα πρέπει να έχει υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας.
 5. Ο φίλος που θα προσκαλέσεις θα πρέπει να είναι νέος πελάτης στην AAAFx και τη ZuluTrade. Δεν θα πρέπει να έχει δημιουργήσει στο παρελθόν Live ή Demo λογαριασμό στην AAAFx ή την ZuluTrade. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσκληση δεν θα αποσταλεί.
 6. Ο φίλος σου δεν θα πρέπει να δημιουργήσει τον λογαριασμό του μέσω κάποιου Συνεργάτη. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ισχύει η προσφορά.
 7. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φίλων που μπορείς να προσκαλέσεις. Μπορείς να στείλεις μόνο μια πρόσκληση ανά ηλεκτρονική διεύθυνση.
 8. Όλες οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη βασική διαδικασία επαλήθευσης, όπως συμβαίνει με κάθε νέο αίτημα εγγραφής λογαριασμού στην AAAFx.
 9. Το Bonus των $100 θα πιστωθεί στο λογαριασμό σου καθώς επίσης και στο λογαρισμό του φίλου σου αμέσως μετά την ενεργοποίηση του Live λογαριασμού του τελευταίου. Το ποσό του Bonus έχει καθοριστεί ανά νόμισμα ως εξής: €90, ¥10.360, $130 AUD, £75, Fr95 και BGN 175.

  Το Bonus των $100 θα δίνεται τόσο σε εσένα που συμμετέχεις στο Πρόγραμμα Refer a Friend, όσο και στους φίλους που θα προσκαλέσεις στη ZuluTrade. Το Bonus θα απελευθερώνεται εφόσον ο φίλος σου ολοκληρώσει συναλλαγές 5 standard round turn lots στο λογαριασμό του.

  Σημείωση: Ο αριθμός των συναλλαγών υπολογίζεται κατ' αναλογία και καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο του κάθε ζεύγους νομισμάτων. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.
 10. Μεταφορά του Βonus από έναν λογαριασμό σε άλλο δεν επιτρέπεται.
 11. Το Bonus θα αφαιρείται αυτόματα από τον λογαριασμό εάν δεν ολοκληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συναλλαγών εντός προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία πίστωσης του ποσού του Bonus.
 12. H AAAFx διατηρεί το δικαίωμα να τροποιήσει, να αποσύρει ή να επεκτείνει την διάρκεια ισχύος της προσφοράς χωρίς προειδοποίηση.
 13. Αν η AAAFx εντοπίσει παράνομη ή παράτυπη δραστηριότητα ή κακόπιστη ενέργεια, AAAFx διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αποκλείσει το άτομο αυτό από τη χρήση του προγράμματος "Refer a Friend".