Πίνακας Αποδόσεων

Εμφάνιση Traders οι οποίοι
Με τις παρακάτω ιδιότητες:

Pips Από Έως
Μέγ.Πτωση
(pips)
Από Έως
Χειρότερη Συναλλαγή Από Έως
Καλύτερη Συναλλαγή Από Έως
Μεγ.αρ.
ανοιχτων θεσεων
Από Έως
NME ($) Από Έως
Αριθμός Συναλλαγών Από Έως
Επενδυτές Από Έως
Μέση Διάρκεια Συναλλαγής (ω) Από Έως
Καλύτερη Συναλλαγή    Χειρότερη Συναλλαγή
Πίνακας Αποδόσεων
Please wait

Περισσότερα αποτελέσματα

We are sorry

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν συστήνουμε Traders ούτε φέρουμε ευθύνη για την πορεία των μελλοντικών αποτελεσμάτων τους.