Ευρωπαϊκός Οδηγός Συναλλαγών Forex

Ποιές είναι οι διαφορές στην έκδοση της ZuluTrade για την Ευρώπη;

Η ZuluTrade τροποποιεί και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στους κατοίκους της Ε.Ε. για την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία σκοπό έχει την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών αλλά και τη μείωση του συστημικού κινδύνου.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της ZuluTrade είναι διαφορετικές για τους κατοίκους της Ε.Ε. ή για χρηματιστηριακές εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας ZuluTrade EU. Παρακάτω θα βρεις τις διαφοροποιήσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πρώτη σύνδεση στο λογαριασμό σου

Για να συνεχίσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, απαιτείται η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου μέσω του οποίου συγκεντρώνονται επαρκείς πληροφορίες για κάθε πελάτη ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που επιλέγει ο επενδυτής είναι συμβατά με την εμπειρία και τη γνώση του (αξιολόγηση Συμβατότητας). Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή!

Για την προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Σελίδα Αποδόσεων (σελίδα Traders)

Η σελίδα Αποδόσεων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις για τους κατοίκους της ΕΕ, λογω περιορισμών στα κριτηρία αξιολόγησης των Traders που θα περιλαμβάνονται στη σελίδα. Πιο συγκεκριμένα:

Στη σελίδα αυτή θα εμφανίζονται μόνο οι πρώτοι 1000 Traders, δεδομένου ότι συμμορφώνονται με ορισμένα κριτήρια (η Μέγιστη Πτώση - Drawdown να είναι μικρότερη του 30%, ο Μέσος Όρος Pips/Trade να είναι μεγαλύτερος των 3 pips, ο ελάχιστος χρόνος συναλλακτικής δραστηριότητας του Trader να είναι 12 εβδομάδες). Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό Trader για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν κάποιοι από τους Traders του χαρτοφυλακίου σας δεν συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια ή δεν βρίσκονται μεταξύ των 1000 πρώτων Traders θα απενεργοποιηθούν αυτομάτως στο λογαριασμό σας. Σήματα που αφορούν τυχόν ανοιχτές θέσεις θα ληφθούν χωρίς εξαιρέσεις ενώ αντίθετα δεν θα μπορείτε να λάβετε νέες θέσεις από τους συγκεκριμένους Traders.

Σελίδα Ρυθμίσεων

 • Προστασία Κεφαλαίου ZuluGuard™

  Κάθε Trader στο χαρτοφυλάκιό σας θα υπόκειται στην Προστασία Κεφαλαίου ZuluGuard™. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του ZuluGuard™, ο Trader θα απενεργοποιηθεί στο λογαριασμό σας και όλες οι ανοιχτές θέσεις του θα κλείσουν αυτόματα.
  Το μέγιστο συνολικό Επιτρεπόμενο Κεφάλαιο για όλους τους Traders του χαρτοφυλακίου σας δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό επιτρεπόμενο ρίσκο στο λογαριασμό σας (το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 75% του διαθέσιμου κεφαλαίου σας).

Συμπληρωματικά για λογαριασμούς Forex
 • Μέγιστος αριθμός lots ανά συναλλαγή

  Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο μέγιστο αριθμό lots ανά συναλλαγή για κάθε Trader, το οποίο ορίζεται βάσει των Ρυθμίσεών σας, του Επιτρεπόμενου Κεφαλαίου σας και των στατιστικών στοιχείων του Trader.

 • Ρυθμίσεις Lots ανά νόμισμα

  Δεν παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού αριθμού Lots ανά νόμισμα

Νέα πολιτική για Καταθέσεις/Αναλήψεις

Μετά από κάθε νέα κατάθεση ή ανάληψη, θα πρέπει να ορίσετε εκ νέου το μέγιστο Επιτρεπόμενο Κεφάλαιο.

Όροι Υπηρεσίας

Η έκδοση της ZuluTrade για τους κατοίκους της ΕΕ παρέχεται από την Triple A Experts Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία ρυθμίζεται στην ΕΕ με αρ. αδείας 2/540/17.2.2010.

Για να συμβουλευτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της υπηρεσίας της ZuluTrade για την Ευρώπη, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Αρχή σελίδας