Τελευταία ενημέρωση στις

Αποφυγή Hedging

Η λειτουργία "Avoid Hedging" είναι η προεπιλεγμένη και συνιστώμενη ρύθμιση για τους ZuluTrade Λογαριασμούς Χρηματιστηριακής που δεν υποστηρίζουν την καθιερωμένη λειτουργία συναλλαγών της ZuluTrade, τις εμπορικές συναλλαγές μέσω δελτίου (ticket-based trading).

Στις συναλλαγές μέσω δελτίου (ticket-based trading) η σύνδεση μεταξύ νέων εντολών και υφιστάμενων ανοικτών θέσεων γίνεται με τη χρήση ειδικών δελτίων, σε αντίθεση με τα non-ticket συστήματα όπου οι εντολές που τίθενται συνδέονται με το χρηματοοικονομικό μέσο. Παρά τη διαφορά στη φύση μεταξύ των δύο μεθόδων, η ZuluTrade υποστηρίζει την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συνολική απόδοση και το PnL να είναι τα ίδια, ανεξαρτήτως του τρόπου συναλλαγής.

Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής, η ZuluTrade θα αποκλείει οποιεσδήποτε εισερχόμενες εντολές που αντισταθμίζουν (hedge) υφιστάμενες θέσεις και θα διατηρεί τη συναλλακτική αναφορά του λογαριασμού σου σε μια πιο ολοκληρωμένη και εύκολα κατανοητή κατάσταση, η οποία συνιστάται για τους λιγότερο έμπειρους χρήστες. Αν αποφασίσεις να την απενεργοποιήσεις, πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι πιθανόν να συμβούν τα παρακάτω:

Περ. 1 - Ανεπαρκές διαθέσιμο περιθώριο για τη διαχείριση του λογαριασμού σου

Κάθε κίνηση που εκτελείται στο λογαριασμό σου είναι μια εντολή. Σε συστήματα χωρίς έκδοση δελτίου, όταν ο χρήστης προσπαθεί να κλείσει μια ανοικτή θέση, η ZuluTrade εκδίδει εντολή ίσου μεγέθους lot και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εφόσον οι εντολές απαιτούν ένα περιθώριο ώστε να εκτελεστούν από τη χρηματιστηριακή σου, παρακαλούμε να είσαι πολύ προσεκτικοί ώστε να υπάρχει επαρκές περιθώριο στο λογαριασμό σου ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε όλες οι εντολές (αγοράς, πώλησης ή κλείσιματος) να μπορούν να εκτελεστούν.

Επιλέγοντας "Avoid Hedging" δεν χρειάζεσαι επιπρόσθετο περιθώριο για την εκτέλεση εντολών κλεισίματος συναλλαγών στη ZuluTrade.

Περ. 2 - Αντικρουόμενες στρατηγικές

Οι Traders της ZuluTrade λειτουργούν με συναλλαγές μέσω δελτίων (ticket-based trading). Έτσι, αν επιλέξεις να λαμβάνεις εντολές προς την αντίθετη κατεύθυνση για το ίδιο ζεύγος νομισμάτων, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι αλληλοσυγκρουόμενες στρατηγικές μπορεί να επηρεάσουν το λογαριασμό σου καθώς εντολές από τον ίδιο ή διαφορετικούς Traders μπορεί να αντισταθμίσουν η μία την άλλη.

Επιλέγοντας "Avoid Hedging" οι συναλλαγές που θα προκαλούν αντιστάθμιση θα αποφεύγονται και θα είναι ευκολότερη η σύγκριση της κατάστασης συναλλαγών σου μεταξύ της ZuluTrade και της χρηματιστηριακής σου.

Περ. 3 - Διαφορά στην απεικόνιση της κατάστασης συναλλαγών σου μεταξύ της ZuluTrade και της χρηματιστηριακής σου

Εάν έχεις μια ανοιχτή συναλλαγή στο λογαριασμό σου και έπειτα λάβεις εντολή ίδιου μεγέθους lot προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτό θα μεταφραστεί ως εντολή κλεισίματος στον επενδυτικό λογαριασμό σου, αλλά και οι δύο συναλλαγές θα εμφανιστούν ανοιχτές στον ZuluTrade λογαριασμό σου. Έτσι, αν και η εκτέλεση όλων των συναλλαγών και το κέρδος ή ζημία (PnL) που απορρέει από αυτές τις συναλλαγές θα είναι όμοια, θα υπάρξει διαφορά στην απεικόνιση μεταξύ των λογαριασμών ZuluTrade και της χρηματιστηριακής σου.

Επιλέγοντας "Avoid Hedging" οι συναλλαγές που θα προκαλούν αντιστάθμιση θα αποφεύγονται και θα είναι ευκολότερη η σύγκριση της κατάστασης συναλλαγών σου μεταξύ της ZuluTrade και της χρηματιστηριακής σου.