Πολιτικη Απορρητου

Προσωπικά Δεδομένα

Όταν αιτήστε ή κατέχετε έναν live ή δοκιμαστικό (demo) λογαριασμό με την ZuluTrade, συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα για επαγγελματικούς λόγους όπως την εκτίμηση των οικονομικών σας αναγκών, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων και συναλλαγών σας, την ενημέρωσή σας αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν καθώς και τη χορήγηση υπηρεσιών πελάτη. Τέτοια δεδομένα μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  • Πληροφορίες Αίτησης - Πληροφορίες που παρέχετε μέσω αιτήσεων και άλλων εντύπων όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, το επάγγελμά σας, περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα.
  • Πληροφορίες Συναλλαγών - Πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές σας και την επικοινωνία σας με τη ZuluTrade και τους μεταπωλητές της, π.χ. τα ισοζύγια λογαριασμών σας, τη συναλλακτική σας δραστηριότητα, τις ερωτήσεις σας και τις απαντήσεις που λάβατε.
  • Πληροφορίες Επαλήθευσης - Πληροφορίες απαραίτητες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όπως το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησής σας. Αυτές περιλαμβάνουν π.χ. πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας που λαμβάνονται από δημόσια αρχεία ή από άλλους φορείς που δεν έχουν σχέση με τη ZuluTrade. Ο Αντιτρομοκρατικός Νόμος των ΗΠΑ καθιστά υποχρεωτικές τόσο τη συλλογή πληροφοριών όσο και τις σχετικές ενέργειες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Σχετικά με τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για να παρακολουθούν τους επισκέπτες τους. Η ZuluTrade μπορεί να τοποθετήσει και να έχει πρόσβαση σε ZuluTrade cookies στον υπολογιστή σας, κάτι που βοηθάει στην ενημέρωση σχετικά με τις διαφημίσεις και τις προωθητικές ενέργειες οι οποίες οδηγούν χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Η ZuluTrade και τα τμήματά της δύνανται να χρησιμοποιούν τα cookies σε συνεργασία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ZuluTrade για να παρακολουθούν τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμου χαρακτήρα και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά.

Τεχνολογία Ασφαλείας

ZuluTrade χρησιμοποιεί τεχνολογία απόκρυψης Secure Socket Layer (SSL) για να προστατεύει τις πληροφορίες που υποβάλλετε. Η τεχνολογία αυτή προστατεύει τα δεδομένα σας από το να είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε άλλο εκτός της ZuluTrade κατά τη διάρκεια της μετάδοσής τους. Δουλεύουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ιστοσελίδων μας και τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα της βιομηχανίας. Επίσης χρησιμοποιούμε πρόσθετα μέτρα προστασίας όπως firewalls, συστήματα πιστοποίησης (όπως κωδικούς ασφαλείας και αριθμούς ταυτοποίησης) και μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε συστήματα και πληροφορίες.

Ενημερώσεις Συνεργατών

Kατά τον ισχύοντα νόμο, κάποιες από τις παραπάνω πληροφορίες μπορεί να κοινοποιηθούν σε Συνεργάτες για επαγγελματικούς λόγους, όπως εξυπηρέτηση λογαριασμών πελατών, πληροφόρηση πελατών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες κτλ. Στους Συνεργάτες μας είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνονται εταιρείες που ελέγχονται ή κατέχονται από την ZuluTrade όπως και εταιρείες οι οποίες έχουν δικαιώματα συμμετοχής στην εταιρεία μας. Οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τους Συνεργάτες μας μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση και πληροφορίες λογαριασμού. Οι Συνεργ'ατες μας διατηρούν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών με τη ZuluTrade όπως ορίζει αυτή η σύμβαση.

Κοινοποίηση Πληροφοριών σε Τρίτους

Η ZuluTrade δεν γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση. Η γνωστοποίηση σε τρίτους μπορεί να περιλαμβάνει κοινοποίηση πληροφοριών σε μη θυγατρικές εταιρείες που προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον λογαριασμό σας ή διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές σας με την ZuluTrade, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρουν επαγγελματικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές στη ZuluTrade. Μη θυγατρικές εταιρείες που βοηθούν την ZuluTrade στην παροχή υπηρεσιών είναι υποχρεωμένες να διατηρούν την εμπιστευτικότητα τέτοιων πληροφοριών όπως τις δέχονται και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο ως προς την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και μόνο για σκοπούς που ορίζει η ZuluTrade. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ακολουθώντας οδηγίες σας ή μετά από συγκατάθεσή σας. Η ZuluTrade δεν πρόκειται να πουλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ποτέ και σε κανέναν.

Κανονιστική Γνωστοποίηση

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, η ZuluTrade μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη όπως προβλέπεται από, ή για να συμμορφωθεί με, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τη συμμόρφωση με κλήσεις ή άλλες επίσημες αιτήσεις, και ανάλογα με τις ανάγκες προστασίας των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας. Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός εάν σας περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν κατά τη στιγμή που θα μας τις αποκαλύψετε ή θα εξασφαλίσουμε την άδειά σας.

Αυτοεξαίρεση

Δεν υποχρεούστε να δώσετε οποιαδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες σας ζητηθούν. Ωστόσο, η μη χορήγησή τους μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία μας να ανοίξουμε ή να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας ή να σας παράσχουμε υπηρεσίες. Παρόλο που κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλες οι πληροφορίες που έχουμε για σας είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες, μπορείτε να μας βοηθήσετε σημαντικά σε αυτό κοινοποιώντας μας αμέσως τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν δεν επιθυμείτε να αποκαλύπτονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, κατά την περιγραφή της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.